Datum 20 maart 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. W.G. van Iperen
1e collecte ZWO / Kerk in Actie: straatkinderen Yogyakarta
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Afkondiging door lid kerkenraad

Lied:                            Psalm 25: 7, 9 en 10

Groet en bemoediging

Bloemschikking

De doortocht

het water wijkt

na zoveel angst

is God die steunt

vertrouw op Hem

Hij bevrijdt

Kyriegebed                 ‘Alles wat ademt’ (Young Talents)

PROJECT VEERTIGDAGENTIJD

Project (door leiding kindernevendienst)

Projectlied                   ‘Een slinger van verhalen’

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Schriftlezing:               Jona 1 (lector)

Zingen:                       Psalm 130: 1 en 2

Schriftlezing:               Jona 2 (lector)

Zingen:                       Psalm 130: 3 en 4

Verkondiging

Zingen:                       Lied 352: 1, 2, 4, 5 en 7

Schriftlezing:               Romeinen 12: 9-21 (voorganger)

BEVESTIGING AMBTSDRAGER

Inleiding

Presentatie nieuwe ambtsdrager

Gebed voor de bevestiging

Vragen

Zegen en handoplegging

Zingen:                       ‘You raise me up’ (Young Talents)

Vraag aan de gemeente

DIENST VAN DE GEBEDEN

Gebeden, ingeleid door en afgesloten met Lied 256

Inzameling gaven

HEENZENDING EN ZEGEN

Zingen:                       Lied 422

Zegen