Datum 20 februari 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. D. de Jong uit Voorthuizen
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van dienst

Begin

Stilte

Begintekst

Welkom

Zingen psalm 68: 7 God zij geprezen met ontzag

Onze hulp en groet

Zingen NL 244: 1, 2, 3, 4 Nu is de dag ten einde

Gebed

Dienst van het Woord

Schriftlezing 1 Samuël 26: 6- 12 Wie gaat er met me mee

Zingen psalm 63: 1, 3, 4 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat

Verkondiging

Orgelspel

Zingen NL 905: 1, 2, 4 Wie zich door God alleen laat leiden

Geloofsbelijdenis

Lezen geloofsbelijdenis

Zingen NL 864: 1, 2 Laat ons de Heer lofzingen

Slot

Gebed

Mededelingen

Bloemengroet

Aandacht voor de collecte, inzameling bij de uitgang

Zingen NL 755: 1, 2 Toch overwint eens de genade Zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.