Datum 19 december 2021
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


In verband met de aangescherpte maatregelen die genomen zijn rondom de Coronacrisis is deze dienst alleen digitaal bij te wonen. Er zullen wel twee steentjes worden gelegd door de families. Voor de komende diensten volgen nadere berichten.

voorganger: ds Atzo Nicolai

ouderling: Arie Esser

diaken: Herman Dokter

organist: André Sennema

lector: Wiep Brouwer

zang: Astrid Krause

kindernevendienst: Irma van de Esschert

koster: Wim van Ginkel

zingen psalm 89: 1

bemoediging en groet

bloemschikking

aansteken Adventskaars, uitspreken kaarsenversje door Sophie Krikke

zingen lied 463: 1, 2, 7 en 8

gebed bij de opening van de Schriften

aandacht voor de kinderen, naar KND

– kindermoment/projectverbeelding door leiding

– projectlied

lezing Jesaja 53: 1 t/m 6

zingen lied 444: 1, 2 en 3

evangelielezing Lucas 1: 57 t/m 66

zingen lied 444: 4 en 5

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 158b

in memoriam

plaatsen steentjes

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader,

mededelingen

de kinderen komen terug

zingen 440: 1

uitzending en zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.