Datum 19 september 2021
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Ds. A. van Vliet uit Rhenen
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van dienst

voorganger: ds. Ton van Vliet uit Rhenen

orgelspel

(kerkenraad + voorganger komen binnen en gaan op voorste rij zitten)

Stilte

liturgische tekst / passend gedicht, gevolgd door welkom door ouderling

Emmaüslied (ook te vinden in de bundel ‘Zangen van zoeken en zien’ lied 721)

Ga jij met ons vandaag op weg,

zet jij verdwaalde stappen recht,

voorbij verlies, doorheen verdriet,

een goede toekomst in ’t verschiet.

Deel jij met ons het hoge woord

uit ver verleden aangehoord –

dat wij daarin verankerd zijn,

dat wij daardoor veranderd zijn.

Breek jij met ons jouw eigen brood

dat leven is voorbij de dood –

dat wij herkennen wie jij bent

en weten ons door jou gekend.

En doe ons keren naar elkaar

met alle zorgen opgeklaard –

dat wij ervaren dat jij leeft,

dat jij ons leven toekomst geeft.

de gemeente staat op en zingt het aanvangslied:

lied 975 vers 1 – Jezus roept hier mensen samen 

Bemoediging en groet

        (hierna gaat de gemeente weer zitten)

Lied 975 vers 2 en 3

Korte toelichting op het thema van de viering:

over ‘vasthouden, loslaten en verder gaan’

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing door lector/lectrix: Genesis 32 vers 23 – 33 vers 4

Lied 105 vers 2 en 4 

Schriftlezing door lector/lectrix: Johannes 20 vers 11 – 18

Lied 632 vers 1 en 3

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel (suggestie: lied 629 uit Hemelhoog: De kracht van uw liefde; het refrein van dit lied begint met:

Houd mij vast…)

Daarna: lied 695 vers 1 t/m 5 – Heer, raak mij aan met uw adem

Geloofsbelijdenis (gesproken)

gevolgd door instemmend lied: lied 704 vers 3 – Lof, eer en prijs zij God

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Eventueel: mededelingen, bloemengroet

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): lied 418 vers 2, 3 en 4

Uitzending en zegen

        gemeente zingt: amen, amen, amen!

Orgelspel

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.