Datum 19 september 2021
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


voorganger: ds Atzo Nicolai

ouderling: Jan Vreeke

diaken: Jan Verbruggen

organist: Erik van Veelen

lector: Rienk Postma

kindernevendienst: Mirjam Bakker

koster: Dick van Engelenburg en Adwout Groenevelt

beamer en beeld:

Orde van Dienst:

zingen psalm 66: 1

bemoediging en groet

zingen psalm 66: 5

gebed om ontferming, driemaal de responsie:

glorialied 624: 1 en 2

gebed bij de opening van de Schriften

aandacht voor de kinderen, naar KND

lezing Efeziërs 1: 1 – 6

zingen lied 117a: 1

lezing Efeziërs 1: 7 -14

zingen lied 117a: 2

preek

meditatief orgelspel

plaatsen steentje

zingen lied 993: 1, 5, 6 en 7Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader, driemaal de responsie:

mededelingen

de kinderen komen terug

zingen lied 655: 1, 4 en 5

uitzending en zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.