Datum 19 juni 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. G.J.M. Baalbergen uit Bennekom
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Thema:          Kroon op de schepping?

Orgelspel

Stilte

Welkom

Dienst van de voorbereiding

Aanvangslied: Lied 280:1,2,3,4 en 5 (staande)

Bemoediging

Groet

Enkele inleidende woorden

Zingen: Psalm 8a

Dienst van het Woord

Gebed

Schriftlezing: Genesis 1:1-2:4 (door lector van dienst)

Zingen: Lied 982:1 en 2

Schriftlezing: Marcus 2:23-28 (door lector van dienst)

Zingen: Lied 982:3

Verkondiging

Orgelspel

Een geloofsbelijdenis gezegd

Zingen: Lied 932 (staande)

Dienst van de gebeden en gaven

Gebeden

Mededelingen

Zingen: Lied 978 (staande)

Zegen