Datum 19 maart 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte ZWO/KiA: beter inkomen voor Ghanese boerinnen
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

psalm 122: 1

bemoediging groet

gebed om ontferming

na ‘zo zingen wij samen’: lied 301j

kindermoment in de dienst: De veranderaar

projectlied: Verander je mee?

de kinderen gaan naar de KND

lezing Johannes 9: 1 t/m 13 en 26 t/m 39

lied 534: 1 en 3

verkondiging

orgelspel

lied 854

de kinderen komen terug

mededelingen

voorbeden

inzameling van de gaven

lied 377: 3, 4 en 5

nodiging

tafelgebed

aanwijzingen

vredegroet

de gemeenschap van brood en beker

gebed

lied 909: 2 en 3

lied

uitzending en zegen