Datum 19 februari 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. J.C. Minnema uit Bennekom
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm 145:1,2

Bemoediging en groet

Zingen Psalm 145:4

Gebed

Zingen: Lied 896:1,4,5,6

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 975:1,2

Schriftlezing: Klaagliederen 3:22-26 en 31 en 32

Zingen: Psalm 130:3

Schriftlezing: Johannes 11:1-16

Zingen: Lied 215:1,3,4,7

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 221:1, 2

Gebeden

Aankondiging collectebestemmingen en bestemming van de bloemen die vanuit de morgendienst bezorgd zijn.

Slotlied: Lied 657:1,2,4

Zegen