Datum 19 februari 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


orgelspel

meditatieve tekst en welkom door de ouderling van dienst, Rino Bakker

psalm 71: 1 t/m 4

v          Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

a          DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v          (…)

over deze viering

kyriegebed

glorialied: psalm 103: 1,2,4

moment met de kinderen (Mandela tomatenplantjes)

kinderlied     1 x solo;  2 x allen

hierna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

gebed bij de opening van de Schrift

Exodus 22,20-26

lied 1001  alle verzen    De wijze woorden

Matteüs 5,33-48

lied 527: 1,2,4,5    Uit uw hemel zonder grenzen

overweging                orgelspel

lied vd maand: 78 A: 1 t/m 4

pastorale mededelingen

gedachtenissteentje voor Martien Hooijer (familie is erbij)

gebeden

acclamatie bij de gebeden:  lied 333  (drie keer gezongen na een gebedsgedeelte dat eindigt met de woorden:  Zo bidden wij en zingen…)

stil gebed, Onze Vader

mededelingen en bloemenbestemmingen   [de kinderen komen terug]

collectes

zegen

wegzendingslied: 425 Vervuld van uw zegen

orgelspel