Datum 18 december 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO


Stilte

Beginnen: (zingen) Stille nacht

Welkom en gebed

Zingen: Wijs mij de weg naar Betlehem – Sela

Vimeo – The Boy https://vimeo.com/55020406

De Torrie van Mattie (Matteus 1:18-25), gelezen door Senna en Myrte

Zingen: Mary did you know

Met andere woorden

Zingen: Hoor de eng’len zingen d’eer / Komt allen tezamen

Kerst voor jou

Zingen: Eeuwig licht

Samen bidden – Mentimeter invullen

Aandacht voor de collecte / de bloemen

Zingen: God zal met ons zijn – en we gaan samen naar buiten

Buiten: Zingen: Ere zij God

Zegen

Gezelligheid rond de vuurkorf