Datum 18 december 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga


stilte    

‘God, kom mij te hulp. Heer, haast U mij te helpen’

‘Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia’.

Lied 462: 1,2,4,6

psalmgebed betreffend psalm 19  De hemel roemt de Heer      als volgt ingedeeld:

antifoon (a capella) Laten de wolken recht doen neerstromen, opdat het heil ontluikt.

Zingen:  couplet 1

Lezen: vers 8 – 13

Zingen: couplet 6

antifoon (a capella) Laten de wolken recht doen neerstromen, opdat het heil ontluikt.

stilte

lezing 1:   Jesaja 9: 5 en 6

inleiding op de tweede lezing

lezing 2: Jesaja 2: 1-5

Schriftlied:  lied 466: 6 en 7

stilte

meditatieve muziek voor fluit bij lied 466:3

Taizécanon (melodie Magnificat):

Met hart en ziel loof ik de Heer.

Hij heeft zijn liefde over allen uitgestrekt.

Met hart en ziel loof ik de Heer.

Hij draagt ons leven door de tijden.

Lied 141: 2    Laat Heer mijn gebed

wierookgebed     

avondgebed; 3 voorbeden elk afgesloten met als eenstemmige acclamatie:

367 K Hoor ons bidden   [de 1e keer: cantorij – allen]

4e voorbede, afgesloten door acclamatie als canon tweestemmig:

367 K Hoor ons bidden

Onze Vader door zanggroep gezongen:  lied 369 C

slotlied: lied 435   Hef op uw poorten

slotgebed en gezongen zegenbede:

V: God van Jacob, doe ons opstaan uit de slaap en wandelen in uw licht om de dag te begroeten, waarop Hij verschijnt, die uw belofte van vrede is in levende lijve – Jezus, de zoon van de mensen, onze leidsman ten leven, vandaag en alle dagen die komen.

Gezongen zegenlied:

De Heer is vóór ons om de weg te wijzen, de Heer is achter ons, behoedt ons voor gevaar. De Heer is naast ons, een muur van bescherming en onder ons is Hij het fundament. Hij geeft ons zijn zegen voor nu en altijd, in eeuwigheid Amen.

aansluitend op de zegenbede verlaten we de kerk zingende: 

God U bent liefde, bron van leven (Taizé nr 13)