Datum 18 december 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Orgelspel

Stilte

Meditatieve tekst van de ouderling / Welkom

Vierde kaars aansteken

[beamer graag deze tekst tonen]

Nu branden er vier kaarsen,

ze staan hier op een rij.

Wij mogen ons verbazen:

de Heer is heel dichtbij.

Lied 80: 1, 2

Groet en drempelgebed

V: Onze hulp in de Naam van de Heer

A: Uw naam zegt ons dat U uw wereld trouw blijft

V: Gedenk dan de namen die ons uw trouw hebben getoond

A: vrouwen en mannen die ons hierin zijn voorgegaan

V: Heer hier zijn wij.

Geef ons ogen die zien waar onrecht wordt gedaan

Geef ons ogen die niet voorbij kijken wanneer wij zelf tekortschieten

A: Dat wij zullen opkomen voor hen die geen stem hebben

V: En sterk onze handen en harten om hierin te volharden, ook bij tegenwind.

Amen.

Foto van liturgisch bloemstuk / tekst

Gebed met Lied 462: 1, 2, 6


Moment voor de kinderen :

Projectlied: couplet 1 + couplet zondag 4/Tamar (melodie lied 469)

1  Ik zing van licht dat God ons geeft:

het levenslicht voor al wat leeft.

Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?

Wie geeft het aan de mensen door?

4. De stam van Juda bleef bestaan
Want Tamar is niet weggegaan.
Als hoopvolle en sterke vrouw
bleef zij geloven in Gods trouw.

Kinderen gaan naar de kindernevendienst tijdens het naspel van dit lied

Inleiding op de lezing

Lezing: Genesis 38: 12-21, 24-26

Lied van de maand, lied 453: 1, 4

Kunstwerk ‘Dwaallicht’ van Cor van Rijn,           

Luisteren naar: Siciliano BWV 596 (J.S. Bach), overgaand in ELB 109

Zingen: ELB 109 ‘Al wie dolend in het donker’

Overdenking

Lied 738: 1, 3

(evt. afkondiging van overlijden en/of leggen van een steentje)

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte 1. Diaconie
              2. Kerk

Bloemen  

De kinderen mogen opgehaald worden uit de oppas / komen uit de kindernevendienst

Lied 442: 1, 2

Zegen en gezongen Amen