Datum 18 september 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Muziek

Stilte

Welkom en mededelingen

Lied 122: 1, 3

Stil gebed

Woord van vertrouwen en groet

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: en niet loslaat wat zijn hand begon.

V: Genade en vrede zij u en jou,

van God onze Vader

en van de Heer Jezus Christus

en van de Heilige Geest.

A: Amen

Gebed

Lied 148a

Kindermoment

Kinderen gaan naar de kinderdienst

Lezing: Amos 8:4-7

Lied 1001: 1, 3

Lezing: Lucas 16:1-9

Lied 1008: 1

Overdenking

Lied 992: 1, 2, 3, 4

Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader

Collecte

Kinderen komen terug uit de oppas en de kindernevendienst

Lied 973: 1, 4

Zegen en gezongen Amen