Datum 18 juli 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. D. Atema
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


  “ Sailing home ”           

Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

Aanvangslied : Dank U voor deze nieuwe morgen, NLB 218 : 1,2,4

Bemoediging en Groet :

Voorgangster zingt :

Gegroet, jij, jij,
die om liefde komt en licht, 
ge-groet!

Inleiding : Sailing home (youtube: https://www.youtube.com/watch?v=cd5AXGwvL8s)

Piet Veerman – Sailing Home

sailin’ home across the ocean
sailin’ home we’re going to be free
down below the crew’s in motion
to defy the violence of the sea
feelin’ young, feelin’ strong
at the height of the fight,
so nothing can go wrong
we know we always wanna be
fighting the sea

giant waves are rolling higher
it’s gonna be a cold and rainy night
hands on deck are raw and tired
praying for a sign of distant light
feelin’ young, feelin’ strong
and the might of the night is pounding dark and long
we know we always wanna be
fighting the sea

but there’s the light, and there’s the fire
the harbour’s key shines dimly on the shore
we can see the steeply spire
and now we know we won the fight once more
feelin’ young, feelin’ strong
and tonight came out right,
tomorrow could be wrong
we know we always wanna be
fighting the sea

so young, so strong
so hard, so long

Gebed : Gij ziet ons vechten met de macht ( NLB 933 )

Gij ziet ons vechten met de macht
van dood en chaos, angst en nacht.
Gij komt ons reddend tegemoet
en treedt de golven met uw voet.
Maar wij herkennen niet uw gaan
en zien U voor een spookbeeld aan,
want mateloos zijn wij verblind
in ons gevecht met storm en wind.
Heer, dwing de stormwind weg te gaan
en raak ons met uw geestkracht aan,
opdat wij over ’t boze tij
het land zien aan de overzij.

Zingen :

 ‘t Scheepke onder Jezus’ hoede,
met de kruisvlag hoog in top,
neemt als arke der verlossing
allen die in nood zijn op.
Al slaat de zee ook hol en hoog
en zweept de storm ons voort,
wij hebben ‘s Vaders Zoon aan boord,
en ‘t veilig strand voor oog.

Kinderen naar de nevendienst

Lezen: Marcus 4 : 35 – 41

Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Jezus tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’  Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op.  Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan.  Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust.  Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’  Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?

Zingen:  Je hoeft niet bang te zijn ( NLB 935 : 1,2,3 )

Korte Overdenking

Meditatief orgelspel

Zingen: Grond onder de voeten ( lied 119 Nader tot Jou )

Dankgebed

Voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid. 
Amen

Bloemengroet

Slotlied : Niet de storm is doorslaggevend ( lied 150 Nader tot Jou )

Zegen :

God zal met je meegaan
Als licht in de ogen
Als lamp voor je voet
Als hand op je hoofd
En arm om je schouder;
Als baken bij ontij en verte die wenkt
Als groet op je lippen en hoop in je hart
Als stem die je uitdaagt
En woord dat je voorgaat

Alleen Muziek : ( youtube https://www.google.nl/search?q=door+de+wind&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=nl-nl&client=safari )                  

Door de wind
Door  de regen
dwars door alles heen
door de storm
al zit alles me tegen
met jou….. ben ik nooit alleen !

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.