Datum 18 mei 2023
Aanvang 09:00
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van dienst

. binnenkomst kerkenraad, welkom

. Ps 89: 1,7

. bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.

A: Amen.

. Ps. 89: 8

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. 1e Schriftlz: Psalm 47

. Lied 289: 1,2

. 2e Schriftlz: Handelingen 1: 1-11

. Lied 289: 3

. preek

. muzikale meditatie

. Lied: 663: 1,2

. gebed

. zingen Apostolische Geloofsbelijdenis Lied 340b

. kollekte-aankondiging

. slotlied Lied 841: 1,2

. zegen