Datum 17 oktober 2021
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Ds. A.P. Spaa
1e collecte Oogstgroet
2e collecte Eigen kerkelijk werk


organist: Martin Moree

lector: Roelinda Nicolai

. welkom en mededelingen

. aanvangslied: lied: 221: 1,2

. bemoediging en groet

. Lied 221: 3

. gebed van verootmoediging

. Woord van vergeving Psalm. 103

. zingen Lied 103c: 1,5

. leefregel Exodus 20

. zingen Lied 912: 1,2,5

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. de kinderen gaan naar de nevendienst

. 1e Schriftlz: Exodus 3: 13-15

. zingen Lied 918: 1,2,3

. 2e Schriftlz: Johannes 8: 21-36

. zingen Lied 653: 1,4

. preek

. muzikale meditatie

. zingen lied 653: 6,7

. gebed

. collecteaankondiging en mededelingen

. slotlied Lied 315: 1,2,3 (Onder het voorspel komen de kinderen terug uit de nevendienst)

. zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.