Datum 17 september 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. J.J. Esveldt
1e collecte Noodhulp Libië
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


Orgelspel – Stilte – Liturgische tekst en welkom

Zingen:                                               Lied 103c  : 1 en 2

Bemoediging en Groet

Inleiding op de dienst: ‘Men vergeeft in de mate waarin men liefheeft.’       La Rochefoucauld

Kyriegebed

Glorialied                   Kwartet: Lied 752 : 1, 6 en 7

Gebed bij de opening van de Schriften

Zingen: Lied 919 : 1 en 4

Bijdrage Kindernevendienst

You Tube – https://youtu.be/A0dqfUFyY8U

Lezing Eerste Testament:  Exodus 32 : 7 t/m 14 – Anneke Haanschoten  

Kwartet: ‘The road home’

Evangelielezing: Matteüs 18 : 21 t/m 35 – Anneke Haanschoten 

Zingen:                                              Lied 1008 : 1 en 3

Uitleg en verkondiging

Orgelmuziek: ‘Trumpet voluntary’ – Jeremiah Clarke

Zingen: Lied 974 : 1, 2 en 5

Kwartet zingt: ‘Pie Jesu’

(Afkondiging overlijden)

Mededelingen

Gebeden en Onze Vader

Slotlied:                                             Lied 425

Kwartet: Lied 428

Uitzending en Zegen

Zingen:                                              Amen, amen, amen

Orgelspel

Collectes bij uitgang