Datum 17 juli 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


. binnenkomst kerkenraad, welkom

. Ps: 105: 1,2

. bemoediging en groet

. Ps. 105: 3

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. 1e Schriftlz: Psalm 19

. Lied 825: 1,2

. 2e Schriftlz: Hebr. 1: 1-4

. Lied  825: 7,8

. preek

. muzikale meditatie

. Lied: 747: 1,2

. zingen van de apostolische geloofsbelijdenis Lied: 340b

. gebed

. slotlied Lied 686: 1,2,3

. zegen