Datum 17 juli 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


zingen lied 314: 1 en 2

bemoediging en groet

zingen lied 314: 3

gebed om ontferming

glorialied 870: 1, 4 en 8

gebed bij de opening van de Schriften

aandacht voor de kinderen, naar KND

lezing psalm 15

zingen lied 313: 1 en 2

lezing Lucas 10, 38 t/m 42

zingen lied 313: 5

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 900, driemaal

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader,

mededelingen

de kinderen van de KND komen terug, de kinderen van de oppas kunnen worden gehaald voor de zegen

zingen lied 422

uitzending en zegen