Datum 17 april 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. J.J. Esveldt
1e collecte Plaatselijke werkgroep HOOP
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Op paasmorgen 17-04-2022 vieren we samen dat Jezus leeft. Zijn dood én opstanding maken ons voor eeuwig vrij om te leven met God en met elkaar. Wat een genade en zegen. Klik op deze link om alvast een aantal nummers te beluisteren die tijdens deze viering zullen worden gezongen.

voorganger: ds Jan Esveldt

ouderling: Esther Mennink

diaken: Rob Schut

organist: Alex Feijen 

lector: Roelinda Nicolai

dans: Rivka van Iperen en Myrte Feenstra

choreografie dans: Siobhan van Druten

saxofoon: Jacko van der Meer

pianospel en compositie: Adriaan Plantinga

Revelation

kinderkoor, volwassenen (gelegenheidskoor) o.l.v. Astrid Krause

Kindernevendienst: Irma van de Esschert / Janneke Overeem

koster: Wim van Ginkel

geluid, beamer en video: Jan Volkers, René Nikkels, Thijs van Veelen, Gerald Kersies

Oefenen Canon (Halleloeja halleloeja halleloeja ja, Jezus is opgestaan,)

Orde van Dienst

Zingen Intochtspsalm 139 : 1  

Bemoediging en groet

  V.: Onze hulp is de naam van de Heer

  G.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Zingen Psalm 139 : 2

Revelation: ‘Ik leef’

Kyriegebed – 3x Lied 301c

Kinderkoor: Glorialied kinderopwekking 131 Uw naam, zo groot

Paasproject ‘Kind op Zondag’

Kinderkoor: Projectlied

Dans met choreografie van Siobhan van Druten; afsluiting met Paascanon

De kinderen gaan naar de Kindernevendienst.

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing: Johannes 20 : 1 t/m 10 door Roelinda Nicolai

Zingen Lied 634 : 1 en 2        

Schriftlezing: Johannes 20 : 11 t/m 18 door Roelinda Nicolai

Preek

Revelation: ‘Uw genade is mij genoeg’

Zingen met Projectkoor Lied 601 : 1. en 2. Projectkoor 3. allen           

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Zingen: 1006

Mededelingen

bloemen

collectedoelen   

Zingen met Projectkoor: Easter Proclamation van Stephen DeCesare

Lied 624 : 1, 2 en 3       1. en 2. Projectkoor;  3. allen

Uitzending en zegen

Orgelspel

.

Easter Proclamation:

Jesus Christ is ris’n today, Alleluia

Our triumphant holy day, Alleluia

Who dit once upon the cross, Alleluia

Suffer to redeem our loss, Alleluia

Hymns of praise let us sing, Alleluia

Unto Christ, our heavn’ly king, Alleluia

Who endured the cross and grave, Alleluia

Sinners to redeem and save, Alleluia

Alleluia, Alleluia, Hearts to heav’n and voices raise, 

Sing to God a hymn of gladness, sing to God a hymn of praise!

He who on the cross as Savior for the worlds salvation bled,

Jesus Christ, the King of Glory, now is risen from the dead!

Alleluia, Alleluia, Jesus Christ is risen today, risen today!

Allen:

Prijs nu Christus in ons lied, halleluja

Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja

Die aanvaarde kruis en graf, halleluja

Dat Hij zondaars t’leven gaf, halleluja 

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja

Heeft verzoening ons bereid, halleluja

Nu is hij der hemelen Heer, halleluja

Engelen jubelen hem ter eer, halleluja