Datum 17 januari 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. J.J. Esveldt
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


Orde van Dienst

voorganger: ds Jan Esveldt

ouderling: Betty Broer

diakenen: Herman Dokter en Sylvia Breedveld

organist: Jacob van de Meer

zangers: Annie Dogterom, Joke van Reenen, Hettie en Gerco Schakel en Gert Riezebos 

lezer: Rienk Postma

afkondigingen: Jan Vreeke

koster: Adwout Groenevelt

geluid, beamer en video: Jan Volkers,Thijmen, Sjors

zingen intochtspsalm 66: 1  (Nederland zingt)

bemoediging en groet

V.: Onze hulp is de naam van de Heer

G.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

zingen psalm 66 :  7  (Nederland zingt)

gebed

schriftlezing : Johannes 2 : 1 t/m 11 door Rienk Postma

zingen lied 525 : 1, 2 en 3

preek

meditatief orgelspel

lied 791  (Nederland zingt)

In Memoriam

voorbeden

mededelingen

zingen lied 378 : 1 t/m 5

nodiging

tafelgebed, afgesloten met Onze Vader – Joop Stokkermans

V.  De harten omhoog naar God!

A.  ALS BLOEMEN NAAR DE ZON!

V.  Dank de Eeuwige, onze God

A. WIJ WILLEN GOD DANKEN!

[V. U danken wij, God, onze Vader, onze Moeder…..]

zingen ‘Onze Vader’ – Joop Stokkermans

aanwijzingen

de gemeenschap van brood en beker

gebed

zingen lied 416 (Nederland zingt)

uitzending en zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees U bent weer welkom in de dienst voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.