Datum 16 oktober 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. D. de Jong uit Voorthuizen
1e collecte ZWO/Kerk in Actie collecte: Indonesië
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


Begin

Welkom, hier in de kerk en thuis. We geven deze dienst het thema mee: ‘Laat ons nu vrolijk zingen! Kom, hef uw liederen aan’ van Paul Gerhardt. Een aantal van zijn liederen zullen we samen zingen. Zingen is 2x bidden, dat ons zingen tot eer van God zal zijn en dat onze harten vol worden van Zijn Woord en liefde, door de Geest, in Jezus’ Naam.

Zingen NL 103c: 1, 3, 5 Loof de koning, heel mijn wezen

Stil gebed

Onze hulp en groet

Zingen psalm 31: 1, 4, 15 Op U vertrouw ik, Heer der heren

Gebed

Blokje liederen van Paul Gerhardt bij elk lied een kort woord vooraf

Inleidend woord

Zingen NL 146a: 1, 5, 7 Laat ons nu vrolijk zingen

Zingen NL 902: 1, 4 Is God de Heer

Zingen NL 441: 1, 5, 7 Hoe zal ik U ontvangen

Zingen NL 903: 2, 6 Als een vogel

De Bijbel open

Schriftlezing Psalm 37: 1- 6 Van David. Erger je niet … Hij zal dit voor je doen.

Overdenking

Zingen NL 904: 1, 4, 5 Beveel gerust uw wegen

Geloofsbelijdenis we gaan staan

Lezen Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen NL 412: 3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon

Slot

Gebed

Collecte bij de uitgang

Zingen NL 245: 1, 2 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen

Zegen