Datum 16 oktober 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte ZWO/Kerk in Actie collecte: Indonesië
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


. binnenkomst kerkenraad, welkom

. Ps 136: 1,2

. bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.

A: Amen.

(. zeer korte introductie door Philip)

. Ps. 136: 3,13

. kyriegebed

. loflied: Lied Op Toonhoogte 393 / of Ps. 98: 1,3

. thema            (behandeld door Gerald. Hij betrekt wonderverhalen van gemeenteleden)

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

(. kindermoment, Verhaal over de stok, half verteld.

. zingen door/met Young Talents “Elly en Rikkert”)

. Schriftlezing: 1 Kon. 17: 1-24

. Lied 422: 1,2,3

            (. woord van Christian, kort geïntroduceerd door Gerald)

. lied van de maand, Lied 428

. preek

. muzikale orgelmeditatie

. Lied: 869: 1,6

. overlijdensafkondigingen (2x)

. gebed

(. kollekte-aankondiging)

. slotlied Lied 418: 1,2,3

. zegen