Datum 16 juli 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

. binnenkomst kerkenraad, welkom

.Ps 149: 1,2

. bemoediging en groet

.Ps. 149: 3

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. 1e Schriftlz: Genesis 4: 1-16

Lied 601: 1,2,3 (Licht dat ons aanstoot)

. 2e Schriftlz: Mat. 5: 38-48

Lied 1010: 1,4 (Geef vrede)

. preek

. muzikale meditatie

Lied 969: 1,3,4 (In Christus is noch west noch oost)

. gebed

zingen van de apostolische geloofsbelijdenis

. kollekte-aankondiging

slotlied Lied 263: 1,2,3 (Wees Gij mijn toevlucht)

. zegen