Datum 16 juli 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Muziek

Stilte voor je eigen gebed

Welkom door de ouderling

Lied 92: 7, 8

Woord van vertrouwen en groet

V: De Heer is machtig, hij helpt ons altijd

A: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt

V: Zijn trouw duurt eeuwig

A: Hij laat de wereld niet in de steek.

V: Ik wens jullie toe dat God, onze Vader

en de Heer Jezus Christus

goed voor jullie zijn

en jullie vrede geven.

A: Amen

Gebed

Lied 220: 1, 2, 4

Moment voor de kinderen

Kinderlied: 8b ‘Zie de zon’: 1, 3, 4

Lezing: Psalm 1

Lied Psalm 1: 1, 2

Overdenking [met afbeelding]

Luisterlied van Kinga Ban – Al het goede

Kijk eens naar de vogels in de lucht
Geen van hen die piekert en verzucht
Dat er niet genoeg is
Of dat de herfst begint
Hun vleugels blijven rusten op de wind

Kijk eens naar de boom aan de rivier
Met wortels aan het water staat hij fier
Geen droogte kan hem deren
Ja, altijd is hij groen
Hij blijft zijn vruchten geven, elk seizoen

Al het goede
Al het ware
Alle schoonheid komt van God
Hij alleen geeft
Levensadem
Wat Hij aanraakt bloeit weer op

Kijk eens naar de rijkdom in je hart
Zoveel meer dan jij ooit had gedacht
Met elke ademhaling
Drink jij het leven in
Een leven dat van Gods geheimen zingt

Al het goede
Al het ware
Alle schoonheid komt van God
Hij alleen geeft
Levensadem
Wat Hij aanraakt bloeit weer op
Wat Hij aanraakt bloeit weer op

Voel eens hoeveel leven in jou bruist
Ondanks alle pijn die in je huist
Je ruikt, je hoort, je ziet
Je lacht, je huilt, geniet
Je maakt en deelt
En speelt je levenslied

Lied: 462: 3, 5

(in memoriam)

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk gezongen Onze Vader (1006)

Kinderen komen er weer bij vanuit de oppas en de kindernevendienst

Bloemen:

Collecte:

Slotlied 841: 1, 4 Wegzending en gezongen zegen Lied 426 (1x voorganger, 1x allen), beantwoord met gezongen Amen [zie bijlage]