Datum 16 mei 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


technici: Douwe Jitze Hiemstra /Sjors van Zijtveld; René Nikkels en Jan Volkers        beamerpresentatie: Leen Kool 

voorganger:  Adriaan Plantinga; koster: Rudi Ruitenbeek; organist: Ali de Boer  

ouderling: Elly Fiege; diaken: Dick Bonestroo; lektor: Janette Hiemstra;  afkondigingen: Joop Maatjes                   

–        –              –

orgelspel;     tekst door Elly Fiege

Ps 122: 1,2  Hoe sprong mijn hart hoog op in mij

drempelgebed

over de viering

gebed om ontferming

solo kyrielied: 945: 1 t/m 4  Ja, het liefst zou ook ik  (zang: Adriaan)

glorialied: Lied 632: 1,2,3   Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven

voor de kinderen   (door Adriaan Plantinga) over verdwenen – verschenen 

rap Verdwenen – verschenen  (tekst: zie onderaan)

gebed bij de opening van de Schrift

Emmaüsgangers     Lukas 24: 13 – 35 in de vertaling van Huub Oosterhuis, zie onderaan

jongerenfilm bij de Emmaüsgangers:  Verdwenen – verschenen

overweging 

pianospel door Ali de Boer: “Adagio”  van Beethoven (bewerking)  “Nooit meer nacht”

Lied 646: 1 t/m 4   De Heer is onze reisgenoot  op de wijs van lied 655 (Zingt voor de Heer een nieuw gezang)

overlijdensafkondigingen

mededelingen, waaronder de bloemenbestemmingen

bouwjournaal

voor- en dankbeden, stil gebed, Onze Vader

slotlied: Lied 800: 1,3 Wat zou ik zonder U geweest zijn.

zegen                             

orgelspel  

SCHRIFTLEZING:

rap: verdwenen – verschenen

ver-dwe-nen

ver-sche-nen

ver-sche-nen

ver-dwe-nen

kwets    –   ba-re     Mees-ter   

spre-kend      mys-te-rie      

spre-kend      mys-te-rie

Hij      zou   ver- dwij-nen  

om in jou en mij    [slag]  te ver- schij-nen

Hij      zou   ver- dwij-nen                 

om in jou en mij [slag]  te ver- schij-nen

steeds zachter wordend:

ver-dwe-nen

ver-sche-nen

ver-sche-nen

ver-sche-nen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.