Datum 16 april 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

VOORBEREIDING
zingen psalm 66: 1
stil gebed
bemoediging en groet
zingen lied 266
RONDOM HET WOORD
gebed
schriftlezing: Efeziërs 1: 1-6
zingen lied 117a: 1
schriftlezing: Efeziërs 1: 7-14
zingen lied 117a: 2
preek
meditatief orgelspel
geloofsbelijdenis
zingen lied 993: 1, 2, 5, 6 en 7
GEBEDEN EN GAVEN
gebeden
mededelingen
inzameling van de gaven
zingen lied 969: 1, 2 en 3
uitzending en zegen