Datum 16 april 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. D. Atema
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Inleiding dienst Beloken Pasen

We ronden het Paasfeest vandaag af.
De luiken gaan op deze 8e dag van Pasen dicht
rond het geheimenis van de opstanding.
Wat blijft er over?
De Emmausgangers denken in eerste instantie,
dat het allemaal voor niets is geweest
en lopen hun oude leven weer tegemoet.
De discipelen hebben de deuren gesloten uit angst.
En willen eerst zien, voordat ze het kunnen geloven.
En wij…?
Wat doet deze wonderlijke gebeurtenis met ons?
Raken ook wij uiteindelijk in vuur en vlam
en schenkt het ons een innerlijke vrede?

Beloken Pasen

Eerst zien…..dan geloven….?

Welkom
Stilte
Zingen : De morgen staat vol vrolijk licht………

De morgen staat vol vrolijk licht,
de schepping heeft zich opgericht.
Want zie de Heer is opgestaan!
De Heer is waarlijk opgestaan.

Er is een wonderlijk bericht,
dat overal weer vreugde sticht.
Want zie de Heer is opgestaan,
de Heer is waarlijk opgestaan.

En als u dit bericht verblijdt,
kom met ons mee en zing bevrijd:
want zie de Heer is opgestaan,
de Heer is waarlijk opgestaan!

Paasgroet :
Voorgangster : welkom u allen, die gekomen bent
om vrede te vieren
hoop te verkondigen
geloof te vernieuwen,
want Christus is opgestaan !
Allen : Ja, Hij is waarlijk opgestaan !
Voorgangster : Ja, Hij is waarlijk opgestaan !
Allen : Geloofd zij God !

Drempelgebed
Voorgangster : Hier zijn wij, Paasmensen,
om te zingen en te bidden,
want anders zwijgen wij U dood
en denken U uit elkaar
en praten zonder U.
Daarom roepen wij :
Heer, open ons hart !
Allen : Heer, open ons hart !

Voorgangster : Hier zijn wij, Paasmensen,
maar onmacht en teleurstelling
vervullen vaak ons hart.
Dood en lijden zijn alom –
Misschien was het graf leeg,
maar waar herkennen we Hem ?
Daarom roepen wij :
Heer, open onze ogen !
Allen : Heer, open onze ogen !

Voorgangster : Levende God, U hebt Hem opgewekt,
wek ook ons op,
laat ons opstaan en gaan.
Een nieuw begin van leven
tegen de droefheid en de dood,
een nieuw begin vol vreugde en hoop.
Daarom roepen wij :
Heer, doe ons opstaan !
Allen : Heer, doe ons opstaan !

Zingen : Licht, ontloken aan het donker, NLB 600 : 1,2,3,4,5

Inleiding: Beloken Pasen

Zingen : Waar de mensen dwalen in het donker, NLB 286 : 1,2,3

Moment voor de kinderen

Zingen : Witte zwanen, zwarte zwanen,
Wie gaat er mee naar het Engel-land varen?
Het Engel-land is gesloten,
De sleutel is gebroken.
Is er dan geen timmerman,
Die de sleutel maken kan?
Laat doorgaan, laat doorgaan.
Wie achter was, mag voorgaan !

Kinderen nemen het licht mee naar hun eigen ruimte.

Lezen : Sefanja 3 : 14 – 20

Zingen : Jubel God ter eer… lied 81 : 1,4,5

Lezen : Johannes 20 : 19 – 23

Zingen : Vrede zij u, ELB 79 : 1,2,3

Lezen : Johannes 20 : 24 – 31

Zingen : U kennen, uit en tot U leven, NLB 653 : 1,4,7

Overdenking

Muzikaal intermezzo

Zingen : Ik ben , NLB 934 ( lied van de maand )

Dankgebed 

Voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader

Slotlied : Ga mee met ons (melodie: Abide with me)

Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit,
naar tijd en land, door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.

Ga mee met ons, verberg U niet altijd,
gun ons een flits, een teken in de tijd,
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.

Zegen :

Ik zegen jou in Jezus’ naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus’ naam
Hij blijft bij jou