Datum 16 januari 2022
Aanvang 15:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


medewerkenden:

Adriaan Plantinga, voorganger

Anneke Haanschoten, ouderling

Marjan Nikkels, diaken

André Sennema, organist

Thom van Eck, saxofonist

Tjitske Postma, lector; Geja van Reenen leest een eigen gedicht; Toon Struik leest gedicht van Toon Hermans

zangers: Marjan Nikkers, Roelien Gorter, Peter Bakker, Albert van Reenen, Rienk Postma, Henk Kwant

André Bakker en Arie Slot, techniek

–  –  –

welkom en meditatieve tekst door Anneke Haanschoten, ouderling van dienst

lied 791: 1,2,3,6   Liefde eenmaal uitgesproken

drempelgebed

lezing:  Galaten 3: 26 – 29

26 Jullie zijn allemaal kinderen van God door het geloof, in Christus Jezus. 27Want allemaal zijn jullie  u in Christus gedoopt, met Christus bekleed. 28Er is geen Jood of Griek meer, er is geen slaaf of vrije, het is niet man en vrouw: jullie zijn allemaal één in Christus Jezus. 29Maar als jullie bij Christus horen  dan zijn jullie ook nageslacht van Abraham, erfgenamen overeenkomstig de belofte.

lied 969 a    In Christus is noch west noch oost

Moederliefde gedicht van Geja van Reenen uit haar bundel Ik zal altijd van je houden

Selalied: Welkom thuis (begeleid door Adriaan op de vleugel; tekst zie onderaan dit document) 

overdenking   

Selalied:   Zo hoort uw liefde bij ons.    (begeleid door Adriaan op de vleugel; tekst zie onderaan)

gedicht van Toon Hermans, gelezen door Toon Struik

Ik heb het geluk ontmoet en zacht ermee

gesproken.  ‘k Heb het geproefd en

aangeraakt. ‘k Heb het geluk geroken; het

droeg geen rok het droeg geen das, het

zei dat ‘het’ onzijdig was.

lied 536: 1,4  uit Zangen van Zoeken en Zien: Ongestraft mag liefde bloeien  (tekst + melodie zie onderaan document)

eventuele mededelingen; collectes voor diaconie en kerk

over caritas en amor

gebeden, geopend zingend lied 568 A   Ubi caritas (3 x gezongen)

bij de gebeden wordt 5 x een kaars met een gebedstekst erbij aangestoken

dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

lied 416: 1,2,4   Ga met God

zegen 

ZZZ 536 Ongestraft mag liefde bloeien

1. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.


4. Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrij-e loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Onge-straft mag lief-de bloeien,
vrijuit zoe-ken naar de zon.
liefdes loop ver-draagt geen boeien,
laat haar stro-men als een bron!

dichter: Sytze de Vries; componist: William Rowlands

liedtekst   Zo hoort uw liefde bij ons  Sela

Zoals de zon hoort bij de dag,

zoals de maan hoort bij de nacht,

zoals de schepping bij de woorden van haar maker;

Zoals de ander bij de één,

zoals de mens bij iedereen,

zoals de Zoon hoort bij de Geest, hoort bij de Vader;

Zo hoort uw liefde bij ons.

Zo hoort uw liefde bij ons.

Zo horen wij bij uw liefde.

Zo hoort uw liefde bij ons.

Onafscheidelijk,

onophoudelijk,

onveranderlijk,

zo hoort uw liefde bij ons.

Tekst: Matthijn Buwalda, muziek: Mirjam Kerkhof, James MacMillan. © 2019 Stichting Sela Music

lied Welkom thuis            tekst:

THUIS

Welkom thuis,

hier mag je zijn. 

De Vader viert een feest. 

Welkom thuis,

voor wie zoek was of op reis, 

te lang is weggeweest. 

Welkom thuis. 

Met zijn zegenende handen op je schouders 

geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd. 

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving 

heet Hij je welkom.  

Voel je thuis, je bent vrij.

Je bent vrij. 

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming. 

Hij is trouw in zijn barmhartigheid. 

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving

heet Hij je welkom. 

Voel je thuis, je bent vrij.

Je bent vrij. 

Kom maar binnen.

Hij sluit je in zijn armen. 

Je hoort hier, in zijn aanwezigheid. 

Deel in de vreugde en open nu je handen. 

Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid. 

Tekst: Anneke van Dijk-Quist, muziek: Anneke van Dijk-Quist, Adrian Roest. © 2019 Stichting Sela Music

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.