Datum 15 augustus 2021
Aanvang 18:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Nicolai
1e collecte Kerk in Actie
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


voorganger: Atzo Nicolai

organist: Jacob van der Meer

lector: Tjitske Postma

koster: Dick van Engelenburg

 

VOORBEREIDING

zingen psalm 95: 1 en 2

bemoediging en groet

zingen lied 266

RONDOM HET WOORD

gebed

schriftlezing I Koningen 18: 20-29

zingen lied 869: 4 en 5

schriftlezing I Koningen 18: 30-40

zingen lied 869: 6 en 7

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 340b (staande)

GEBEDEN EN GAVEN

dank- en voorbeden

mededelingen

zingen lied 418: 1 en 2

uitzending en zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.