Datum 15 augustus 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A.P. Spaa
1e collecte Kerk in Actie/ZWO: Bijbelschool Pakistan is heel belangrijk
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


. binnenkomst kerkenraad, stilte en gedicht

. Ps. 103c: 1,2

. bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.

A: Amen.

. Lied 221: 1,3

. kyriegebed met gezongen responsie Lied 301e

. loflied: Lied 150a: 1,2,4

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. moment voor de kinderen

. 1e Schriftlz: Jesaja 55: 6-13

. Lied 841: 1,2

. 2e Schriftlz: Joh. 6: 30-40

. Lied 389: 1,4

. preek

. muzikale meditatie

. Lied: 653: 1,2

. gebed

. slotlied Lied 981: 3,4,5

. zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.