Datum 15 mei 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. J.C. Minnema uit Bennekom
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

         Gemeente staat op en zingt aanvangslied

Zingen: Psalm 81:1,2

Bemoediging en groet

         Gemeente gaat weer zitten

Gebed om opening van het Woord

Schriftlezing : Openbaring 1:12b-20

Zingen: Lied 834:1,3

Schriftlezing: Lucas 24:13-35

Zingen: Lied 646:1,2,4

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 641:1,2

Geloofsbelijdenis  (gesproken)

Zingen: Lied 908:1,2

Gebeden

Mededelingen, collecteaankondiging

Slotlied: Lied 939

Zegen

Orgelspel