Datum 15 mei 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Berensen uit Voorthuizen
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Orgelspel
Stilte
Liturgische tekst en welkom door ouderling
Lied 280:1, 5, 6, 7 (De vreugde voert ons.., staand)
Geen stil gebed, wel bemoediging en groet (staand; tafel)
Leefregel van het Koninkrijk
Hemelhoog 275 (Heer, ik kom tot U)
Gebeden
Kinderen gaan naar de KND
Schriftlezing(en) door lector: 2 Kronieken 28:1-15 (NBV-21)
Psalm 107:10, 19 (Laat ons nu voor de Here)
Verkondiging (lezenaar): ‘Mini-profeet’
Meditatief orgelspel
Lied 990 (de laatsten worden de eersten)
plaatsing van steentje in gedachtenishoek
gedachtenislied
dankgebed, voorbeden
Bloemengroet, mededelingen,
collectedoelen aankondigen
Kinderen komen terug uit de KND
Lied 422 (laat de woorden, staande)
Zegen met gezongen amen
Orgelspel