Datum 15 april 2022
Aanvang 19:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO (Nehemia)


Goede Vrijdag

stilte

Groet en drempelgebed

 v. De Heer zal bij u zijn

     De Heer zal u bewaren

v.         Bij U, Heer, schuilen wij in het onbarmhartig licht van deze dag. 

Hoor ons, God, en blijf ons niet ver.

a.         Hoor ons, God, en kom ons te hulp.

v.         Gij zijt een wal tegen nacht en ontij, 

Gij, de grond van ons vertrouwen.

a.         In uw handen, Heer, bevelen wij ons leven.

Beschut ons met de schaduw van Uw vleugels.

v.         Hier gedenken wij Jezus Christus, in zijn lijden, in zijn dood.

In de dagen van zijn leven heeft Hij onze zwakheid gedragen,

onze leegte onder ogen gezien. Hier zien wij op naar het kruis. 

Laat dit uur voor ons zijn als een waken en bidden met Hem.

a.         In Uw handen, Heer, bevelen wij ons leven.  Amen.

Zingen  Psalm 22: 1,2

gebed ter opening van de Schrift

woord bij de Schrift

Johannes 19:  1 – 27

inleidend woord bij het Stabat Mater van Pergolesi

1 Stabat Mater dolorosa Iuxta crucem lacrimosa dum pendebat Filius.   

De diepbedroefde Moeder stond wenend bij het kruis Terwijl haar Zoon daar hing.

2 Cuius animam gementem contristatam et dolentem pertransivit gladius          

Haar klagende ziel, medelijdend en vol smart, werd als door een zwaard doorstoken.

3 O quam tristis et afflicta fuit illa benedicta mater unigeniti!     

O hoe bedroefd en aangedaan was die gezegende moeder van de Enig-geborene!

4 Quae moerebat et dolebat, et tremebat cum videbat nati poenas incliti           

Die rouwde en treurde, en beefde terwijl zij zag de foltering van haar glorieuze zoon.

v      woorden uit de diepte

lied 576 B: 1,2

gebed van het lijden 1

5  Quis est homo qui non fleret, Christi Matrem si videret in tanto supplicio?     

Welk mens zou niet huilen bij het zien van Christus’ Moeder in zo’n marteling?

Pro peccatis suae gentis vidit Iesum in tormentis, et flagellis subditum.  

Voor de zonden van zijn volk zag zij Jesus bij de folteringen en een geseling ondergaan.

6   Vidit suum dulcem natum moriendo desolatum dum emisit spiritum.

Zag zij haar geliefde zoon sterven in eenzaamheid toen hij de geest gaf.

7 Eia Mater, fons amoris me sentire vim doloris, fac, ut tecum lugeam. 

Ach Moeder, bron van liefde laat mij de kracht van het verdriet voelen opdat ik met U treuren kan.

8 Fac, ut ardeat cor meum in amando Christum Deum ut sibi complaceam.        

Maak dat mijn hart gaat branden door Christus de Heer lief te hebben, opdat ik Hem behage.

v             woorden uit de diepte

lied 576 B: 3

gebed van het lijden 2

9A  Sancta Mater, istud agas, crucifixi fige plagas cordi meo valide.         

Heilige Moeder, zorg ervoor, dat de wonden van de gekruisigde diep in mijn hart worden gegrift.

9B  Tui nati vulnerati, tam dignati pro me pati, poenas mecum divide.   

Deel met mij de pijnen van uw gewonde zoon die zich verwaardigde zo voor mij te lijden.

9C  Fac me vere tecum flere, crucifixo condolere, donec ego vixero.       

Laat mij oprecht met u wenen, de gekruisigde beklagen zolang ik leef.

Virgo virginum praeclara, mihi iam non sis amara fac me tecum plangere.           

Uitverkoren Maagd der Maagden, moge U voor mij niet meer verbitterd zijn.

Laat mij met U klagen.

10A   Fac, ut portem Christi mortem passionis eius sortem, et plagas recolere.  

Laat mij Christus’ dood en het lot van zijn lijden dragen en zijn wonden gedenken.

10B   Fac me plagis vulnerari, cruce hac inebriari, Fac me cruce inebriari ob amorem Filii.              

Laat zijn wonden mij wonden het kruis mij in een roes brengen

Laat mij in een roes brengen door het kruis Wegens liefde voor de Zoon.

v             woorden uit de diepte

lied 576 B:  4,5

gebed van het lijden 3

11A   Inflammatus et accensus per Te, Virgo, sim defensus in die iudicii.

In vlam gezet en aangestoken door U, Maagd,

moge ik verdedigd worden op de dag des oordeels.

11B  Fac me cruce custodiri

Morte Christi praemunire, confoveri gratia.

Laat het kruis mij beschermen.

Laat Christus’ dood mij wapenen en mij met Genade vervullen.

12  Quando corpus morietur, fac, ut animae donetur paradisi gloria. Amen.        

Als mijn lichaam sterft, maak dat aan mijn ziel de glorie van het Paradijs gegeven wordt. Amen.

gebed van sterfelijkheid

lied 576 B:  6,7

lezing:  Johannes 19:  30    hierna wordt de Paaskaars gedoofd door de diaken

Johannes 19:  31 – 37

drie beden om Gods nabijheid, steeds afgesloten door te zingen:

lied 367 D   Kyrie eleison  

woord van uitgeleide

lied 590: allen 1,4,5       Nu valt de nacht

in stilte verlaten wij de kerk