Datum 14 november 2021
Aanvang 17:00
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Orgel kleine kerkzaal


voorganger: Atzo Nicolai

ouderling: Jacqueline Mastenbroek

diaken: Jan Verbruggen

organist: Ali de Boer

lector: Janette Hiemstra

kosters: Rudi Ruitenbeek en Wim van Ginkel

presentatie maker:

beamer bediening: 

beeldbediening:

VOORBEREIDING

zingen psalm 31: 1 en 13

stil gebed

bemoediging en groet

orgelspel ´De dag door uwe gunst ontvangen’, Evert van de Veen

zingen lied 442

verootmoediging

wet des Heren

zingen lied 868: 1 en 2

RONDOM HET WOORD

gebed

schriftlezing: Marcus 5: 1 t/m 20

orgelspel ´Largo’, G.F. Händel

zingen lied 1010: 1, 2 en 3

preek

orgelspel ‘U bid ik aan, o macht der liefde’, Klaas Jan Mulder

zingen lied 315: 1 en 2

GEBEDEN EN GAVEN

gebeden

mededelingen

zingen lied 834: 1, 2 en 3

uitzending en zegen

Uitleidend orgelspel: ‘Eens als de bazuinen klinken’, Harm Hoeve

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.