Datum 14 november 2021
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Ds. A.P. Spaa
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Orgel kleine kerkzaal


viering Heilig Avondmaal

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen zal de viering van het Heilig Avondmaal niet in een kring plaatshebben zoals in de nieuwsbrief was aangekondigd. In plaats daarvan zal de viering zittend worden gehouden en zullen  brood en wijn door een ambtsdrager worden aangereikt.

organist: Alex Feijen

lector: Olga Smit

. binnenkomst kerkenraad, welkom

. Ps 95: 1,3

. bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.

A: Amen.

. Revelation: „Smaak van redding“

. kyriegebed

. loflied: Lied 23c: 1,5

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. 1e Schriftlz: Efese 1: 3-11

. Revelation “Toon mijn liefde”

. 2e Schriftlz: Johannes 10: 22-30

. Lied 756: 1,4,6

. preek

. Revelation “Abba Vader”

. gebed

. aankondiging collecte

. viering Heilig Avondmaal

  • Uitleg
  • Zingen lied 672: 4
  • V: De Heer zij met U

            A: Ook met u zij de Heer

            V: We willen de Heer danken!

            A: Het is goed als wij Hem eren!

            V: Ja Heer…

  • Zingen sanctus Lied 405: 1,4
  • (vervolg tafelgebed en vredegroet)
  • Viering Heilig Avondmaal in de kring
  • Dankgebed

. slotlied Lied 969: 1,2,3

. zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.