Datum 14 augustus 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte ZWO/Kerk in Actie collecte zondag 14 augustus 2022: Kerk Egypte staat op tegen armoede
2e collecte Eigen kerkelijk werk


. binnenkomst kerkenraad, welkom

. Ps 103: 1,2,9

. bemoediging en groet

. lied: 289: 1,3. “Heer het licht van uw liefde…”

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. Lied 322: 1,3 “Die chaos schiep tot mensenland”

.           1e Schriftlezing: Ex. 15: 1-6

. Lied 632: 1,3 „Dit is de dag die de Heer”

. korte overdenking

. zingen Johannes de Heer 256: 1,4 „Tel uw zegeningen”

            . 2e Schriftlezing: Ex. 15: 7-11

. Lied 904: 1,3 “beveel gerust uw wegen“

. korte overdenking

. lied 634: 1,2 “U zij de glorie”

            . 3e schriftlezing: Ex. 15: 12-18

. zingen Psalm 89: 1,7

. korte overdenking

. zingen Johannes de Heer 232: 1,3,4 “waarheen pelgrims”

. gebed

. afkondigingen: bloemen en kollekte

. slotlied Lied 248 “De dag door uwe gunst ontvangen”

. zegen