Datum 14 augustus 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte ZWO/Kerk in Actie collecte zondag 14 augustus 2022: Kerk Egypte staat op tegen armoede
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

orgelspel

meditatieve tekst en welkom door ouderling

openingslied: psalm 27: 1,4

V            Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

A            die hemel en aarde gemaakt heeft.

V            …

over de viering…

Kyriegebed

glorialied: 
psalm 113: 1,2

gebed bij de opening van de Schriften

verhaal voor grote en kleine oren (Midrasj over Abraham en de godenbeelden)

kinderlied: psalm 8 B: 1,2,4,5

de kinderen gaan naar hun eigen ruimte.

psalm 82 als lezing uit de Nieuwe bijbelvertaling

wetslezing: Exodus 20: 1-17

muzikaal intermezzo

Matteüs 6: 19-25 (gelezen door Adriaan)

lied 992 alle verzen   Wat vraagt de Heer

verkondiging

orgelmuziek

lied 1001    alle verzen  De wijze woorden en het groot vertoon

mededelingen

  • er liggen exemplaren van de zomernieuwsbrief om mee te nemen gereed in de hal  van de kerk

bloemen voor:

eventueel: gedachtenismoment

voor- en dankbeden; stil gebed; Onze Vader

slotlied:  871   alle verzen  Jezus zal heersen waar de zon

zegen

beantwoord met Amen: 

[het Amen uit  lied 340 B]

orgelspel