Datum 14 mei 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
1e collecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat)
2e collecte Eigen kerkelijk werk