Datum 14 mei 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat)
2e collecte Eigen kerkelijk werk