Datum 14 april 2022
Aanvang 19:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga


Witte Donderdag

medewerkenden:

Adriaan Plantinga, voorganger

Wilma Gorissen, ouderling

Herman Dokter/Marjan Nikkels, diaken

Erik van Veelen, organist

Rob Schut, lector

Bas Breedveld, Rafaël van der Horst en André Bakker: technici

Adwout Groenevelt, koster

. binnenkomst kerkenraad, stilte en meditatieve tekst van de ouderling

. Ps. 107: 1,3

. bemoediging en drempelgebed

v        Onze hulp is in de Naam de Heer,

a        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v        …

. woord bij Witte Donderdag

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. 1e lezing:  Joh. 13: 1-30

. Lied  569: 1-4    Toen Jezus wist: nu is gekomen

. 2e lezing: Romeinen 5: 1-6

. Lied 566: 1,5,6

. korte overdenking 

. orgelmeditatie

. Lied: 344: 1,2,3

. gebed

nodiging tot het Heilig Avondmaal; wij vormen een kring

v. De Heer zij met u

a. EN MET UW GEEST.

v. Verheft uw harten!

a. WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER!

v. Laten wij de Heer onze God danken

a. HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.

tafelgebed: lied 403 D

besloten met Onze Vader…

vredegroet

de gemeenschap van brood en wijn

dankgebed

woord van uitgeleide

slotlied Lied 556: 1,2

in stilte verlaten wij de kerk