Datum 14 maart 2021
Aanvang 18:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Plantinga
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO (Nehemia)


voorganger: Adriaan Plantinga
lector: Wim Moggré
diaken: Andries de Vries
zang: Anneke Haanschoten, Sylvia & Bas Breedveld, Baukje & Leen Kool, Alie & Frits Gombert, Noa Wolswinkel (solo)
orgel: Alex Feijen
piano: Adriaan Plantinga
fluit: Alie Gombert
koster: Dick van Engelenburg
technici: Sjors, Thijs, Wim, Bas Breedveld

stilte

lied 250: 4 t/m 7

V          Tot U, in de hoge, richt ik mijn Geest, tot U Heer mijn God

lector (L) Op U vertrouw ik, beschaam mij niet.

V          Houd mij in leven, wees Gij mijn redding

L          Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

V          God, breng een keer in ons lot en bevrijd ons

L          Laat toch uw aangezicht over ons lichten. Amen.

L          Wij bidden en zingen ons psalmgebed: psalm 122.

“Verheugt U met Jeruzalem.

Kom in haar kring, al wie haar beminnen.”

psalm 122    couplet 1

L     leest   vers 4-5: 

Hoe zijn de stammen opgegaan, de stammen van de Heer.

Een voorschrift is het voor Israel, de naam van de Heer te loven.

psalm 122    couplet 3

stilte

lied:   “Een God is hij voor jou en mij”  (uit Bewezen Diensten nr 64)

V          beknopte inleiding op de lezing

L          lezing: 2 Samuel 12: 1-25  (NBV)

schriftlied  “Ik zing u van en een herderszoon”   (Zingende gezegend 11: 1,5,9)

stilte   

David berispt door Nathan

geschilderd door Lambert Jacobsz (1598-1636)

na de stilte:   piano improvisatie bij het vorige lied

wierookgebed, ingeleid door het lied:

Laat mijn gebed mogen stijgen als wierook omhoog tot uw aanschijn

avondgebed

voorbede 1  afgesloten met:   zo bidden wij zingend:   

Kyrie eleiso

voorbede 2  afgesloten met:   zo bidden wij zingend:   

Kyrie eleison

voorbede 3  afgesloten met:   zo bidden wij zingend:   

Kyrie eleison

stil gebed

Onze Vader 

slotlied: lied 91 A:  1,3

zegenbede:

Wij bidden U, dat het niet voor niets mag zijn,

wat we zongen en wat we met elkaar deden.

Er zijn woorden die niet voorbij gaan

en dingen die steeds opnieuw moeten worden gedaan.

Houdt ons in het bestaan, want alleen wat leeft kan zich verwonderen over dit leven;

wat dood is kan U niet prijzen, daarom gaan we niet verloren in stof en as,

want ontembaar is het licht van Pasen,

nu en tot de dood van de laatste mens. Amen.

melodie liedboek nr 426:   Gods groot erbarmen, Christus’ omarmen, Geest van de Liefde op jou gericht. Moge genade je helen en warmen, brengen door donkerte naar het licht.

in stilte verlaten wij de ruimte

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.