Datum 14 februari 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


Op zondag 14 februari hebben we een kindgerichte viering over Noach waarin wordt gerefereerd aan de speelse Kliederkerkactiviteit van vorig weekend. Na het uitgebreide kindgerichte deel volgt aan het eind een preek voor volwassenen, ook over Noach.

Orde van Dienst

orgelspel vooraf

ouderling: korte welkomst tekst gericht op kinderen; wijst op de 2 wandkleden van Gerda Drost

FOTO OVERZICHT WANDKLEED SCHEPPING

FOTO NOACHSCHEPPINGSKLEEDDETAIL

lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal

gebed

Bijbelverhaal over Noach; verteller: de verhalenvogel

FOTO NOACHKLEEDOVERZICHT

puinhoop in de wereld; Ik ben de belangrijkste

stenen gooien + dingen verbranden

God: alles weg,   alles?   nee:

Noach: eerlijk                 wandelde met God

God zei: bouw een boot.      

FOTO ARK

regen gaat er komen, heel veel regen

in de boot: moeten de dieren kunnen én jij en je gezin

Noach timmerde;     mensen vonden het gek          Noach timmerde door

grote boot, met veel hokken.

begon al te regenen, veel regen 

kikker  

leeuw   

FOTO LEEUW

koekoek 

zoemende bij

de verhalenvogel die erachteraan vliegt vanachter de piano

stampende olifant

FOTO OLIFANT

het paartje van de zonen van Noach

steenbok

gelukkig: alle dieren op tijd erin dankzij  goede speurders in Barneveld

Foto’s  van Kliederkerkroutelopers 

de grote regen, grote waterstromen: de zondvloed

God stuurde een wind, zodat het water daalde

Noach liet gaan: 

1  raaf: kwam terug

2 duif: kwam ook terug

nog 7 dagen

weer een duif:     kwam terug met groen takje

FOTO DUIF

dat betekende:   er was ergens een boom

iedereen uit de boot,

als laatste:     

ik kan hem al horen

Foto stoffel de schildpad

God zei tegen Noach en familie:  

“Ik zal altijd bij jullie blijven.

mijn teken uit de hemel:   regenboog: boog van de hemel naar de aarde”

FOTO ARK

mensen waren blij

dieren waren blij:   God is altijd bij jou en bij mij!

En een zwaan maakte een prachtige waterdans, en zwom in het water dat langzaam zakte.

Onze Vaderlied:  1006

zegenwoord voor kinderen; hierna gaan de kinderen lekker buiten spelen of iets anders doen

mededelingen: bloemen, collectebestemmingen: diaconie, kerk en liturgisch centrum;  bouw-journaal;  eventueel: steenlegging

volwassenenpreek over Noach

lied 416  

zegen

orgelspel

met dank aan:  de Kliederkerkcommissie: Laura Wolswinkel, Bertine van Hee, Liesbeth Hoitsma, Adwout Groenevelt (wandkleedverzorging en koster), technici, ouderling Arie Esser, organist Jacob van der Meer, zangeres en coördinatie muziek: Astrid Krause, celliste: Mare Plantinga; technici:  Douwe Jitse, Niels, Gerald Kersjes, André Be, Jan Volkers, diaken Rob Schut, afkondigingen: Jan Vreeke; maker van de wandkleden:   Gerda Drost; fotograaf van de wandkleden: Hans Boland

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees U bent weer welkom in de dienst voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.