Datum 13 december 2020
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. J.C. Minnema uit Bennekom
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


Orde van de dienst

Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

Aanvangslied: Psalm 19:1,5

Bemoediging en groet

Kyriegebed

Zingen:  Lied 1010: 2,3

Gebed bij opening van de Schriften

Kindermoment

Zingen van Adventslied door de kinderen

Schriftlezing Jesaja 7:10-17

Zingen:  Lied 448:1,3

Schriftlezing Lucas 1:26-38

Zingen: Lied 448:5,7

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 433

Gebeden

Bloemengroet

Aankondiging Inzameling der gaven

Gebed bij de gaven

Slotlied: Lied 440:1,4

Zegen

Orgelspel