Datum 13 november 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


lied 287: 1 en 4

bemoediging groet

gebed om ontferming

psalm 98: 1 en 4

de kinderen centraal waarna ze naar de KND gaan

evangelielezing Lucas 20: 27 t/m 40

lied Opwekking 488, Kracht van Uw liefde

verkondiging

muziek

lied 927: couplet 1, refrein, couplet 5, refrein (lied van de maand)

de kinderen komen terug

in memoriam

mededelingen

voorbeden

inzameling van de gaven

lied ‘Aan uw tafel’, Sela

nodiging en vredegroet

tafelgebed

V.  De harten omhoog naar God!

A.  ALS BLOEMEN NAAR DE ZON!

V.  Dank de Eeuwige, onze God

A. WIJ WILLEN GOD DANKEN!

afgesloten met het Onze Vader

aanwijzingen

lied ‘Samen eten wij’, Sela

de gemeenschap van brood en beker

gebed

lied 423

lied

uitzending en zegen