Datum 13 augustus 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte ZWO/Kerk in Actie: de kerk in Noord-Ghana
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst

. binnenkomst kerkenraad, welkom

. Ps 91a: 1,2

. bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.

A: Amen.

. Ps. 91a: 3

. kyriegebed met gezongen responsie lied 301e (zonder de intentie)

. loflied: Lied 150a: 1,4

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. kinderen gaan naar de nevendienst. Zingen lied 224

. 1e Schriftlz: Jona 2

. Lied 352: 1,2,4,7

. 2e Schriftlz: Mat. 14: 22-33

. Lied  825: 1,4,5

. preek

. muzikale meditatie

. Lied: 899: 1,4

. gebed

. kollekte-aankondiging, filmpje over ZWO

. slotlied Lied 910: 1,2

. zegen