Datum 13 juni 2021
Aanvang 18:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. E.W.J. van Leersum uit Huizen
1e collecte ZWO / Kerk in Actie – Vergeet de vluchtelingen in Griekenland niet
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


Orde van Dienst

 Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

Aanvangslied Lied 283:1,2, 3 en 4

Bemoediging en groet

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing(en) Johannes 21:15-25

Lied 313:1,2 en 5

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied 315

Geloofsbelijdenis (gelezen)

Lied 670:6 en 7

Gebeden

dankgebed, voorbeden

Evt. mededelingen

Slotlied Lied 263 (zachtjes meegezongen door gemeente)

Uitzending en zegen (gemeente gaat staan) met gezongen Amen

Orgelspel

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.