Datum 13 juni 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Nicolai
1e collecte ZWO / Kerk in Actie – Vergeet de vluchtelingen in Griekenland niet
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


voorganger: ds Atzo Nicolai

organist: Alex Feijen

zang: Astrid Krause

KND leiding: Jiska Versteeg

lector: Ans Boer

koster: Wim Versteeg

beamer en beeld: Tijmen Bakker, Andre Bakker, Jan Volkers, Bas Breedveld

Orde van Dienst

zingen lied 274

bemoediging en groet

gebed

zingen lied 303

voor de kinderen

lezing Marcus 4: 26 t/m 30

zingen lied 765: 1, 4, 5 en 6

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 716

in memoriam

gebeden

mededelingen

zingen lied 978: 3 en 4

uitzending en zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.