Datum 13 april 2022
Aanvang 19:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO (Nehemia)


V: Atzo Nicolai

L: Wiep Brouwer

O: Erik van Veelen

M: Olga Smit

C: Frits Gombert

Koster: Adwout Groenevelt

Presentatiemaker: Jan Strunk

Beamer: Bas Brouwer

Beeld: Andre Benus

In stilte komen we samen, afbeelding wordt getoond

Samenzang: In de stilte gaat weer open

A: cpl. 1, AB: refrein,

B: cpl. 4, AB: refrein

Aanvangswoorden

v             Wie woont in de hoede van de Eeuwige

a             OVERNACHT IN DE SCHADUW VAN  DE MACHTIGE

v             Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen

A             HIJ IS EEN SCHILD, EEN MUUR OM JE HEEN

Psalmgebed

A: Haast U, o Heer, tot mijn hulp en wees tot mijn redding gereed.

B: en wees tot mijn redding gereed.

Psalm 25, afwisselend gelezen en gezongen

z: cpl. 1, l: vs. 4-11, z: cpl. 6, l: vs. 14-20, z: cpl. 10

Stilte met projectie van tekst uit psalm:

‘Bij u, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande’

Inleiding op de schriftlezing, met projectie van afbeelding

Schriftlied: lied 544: 1 en 2

Schriftlezing: Matteüs 11: 25 t/m 30

Samenzang Bleibet hier – Taizebundel, voorspel fluit

Stilte, met projectie van afbeelding

Meditatieve muziek: fluitsolo – variaties op het schriftlied

Samenzang (‘stiltepsalm’) Psalm 131 : 1, 2 en 3

Gebeden

gezongen wierookgebed: A-B canon, Laat mijn gebed mogen stijgen

avondgebed

voorbeden met acclamatie, AB wisselzang: Kyrie, Liedboek 301k,

stil gebed

AB wisselzang: Onze Vader, Duin/Stokkermans

Samenzang – slotlied Liedboek 267 A: cpl. 1, AB: cpl. 2, B: cpl. 3, AB: cpl. 4

Afsluitingswoorden

V: Eeuwige, zegen en behoed ons

A: Doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig

V: Geef de wereld vrede

A: Amen.

In stilte verlaten we de kerk