Datum 13 februari 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. E.W.J. van Leersum uit Huizen
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

De gemeente staat op en zingt het aanvangslied

Intochtspsalm Psalm 65:1 en 5

Bemoediging en groet

De gemeente gaat zitten

Kyriegebed

Glorialied Lied 867 Loof overal

Zondagsgebed

Kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing Marcus  4:26-34

Zingen Lied 982 In de bloembol

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen Lied 880 Het leven op aarde

Gebeden

Met als acclamatie lied 367e Heer onze God wij bidden U verhoor ons

Slotlied Lied 418:1,2 en 3

Zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.